A Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Békéscsaba Gyulai út 53-57.) három intézmény összevonásával jött létre 2005-ben. Ehhez 2007-ben csatlakozott a Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium.

Az elődintézmények egyike a Hugonnai Vilma Egészségügyi Szakközépiskola volt, mely 1975 őszén jött létre azzal a céllal, hogy korszerű épületben, kulturált körülmények között, jó felszereltség mellett 12 osztályban 400 diák számára váljon lehetővé az egészségügyi pálya valamely szakára való felkészülés. 1983-90 között fakultatív rendszerű gimnáziumi képzés is folyt az iskolában. 1990-től gimnáziumi alapú emelt szintű, illetve világbanki program szerinti képzésben is részesülhettek a tanulók.
Később érettségi utáni, 2 vagy 3 évig tartó szakképzéssel bővültek a lehetőségek ápoló, egészségügyi asszisztens, ápolási asszisztens, csecsemő- és gyermekápoló, gyermekgondozó nevelő, szociális gondozó, mentőápoló és orvosi laboratóriumi technikai asszisztens szakmákban.

Az iskola diákjai az országos tanulmányi versenyeken számtalanszor álltak a dobogó legmagasabb fokain. Belőlük azóta kiváló orvosok, mentősök vagy más egészségügyi szakemberek lettek.
Az összevonás előtt is egy szép hagyományokkal rendelkező iskola volt a Ruhaipari és Iparművészeti Szakképző Iskola és Kollégium.

1989. augusztus1-én kezdte meg önálló működését az iskola. A mesterség-művészet-humánum elvei alapján képezte tanulóit a könnyűipari szakmákban, nappali és levelező tagozaton. Kezdetben főleg a fonó, szövő, nőiruha-készítő, kötő, kötőipari konfekciós szakképzés volt a meghatározó, majd a gazdasági változások következtében egyre inkább a ruhaipari szakközépiskolai ill. technikus képzés került előtérbe. Az 1997/98. tanév mérföldkő az iskola történetében, hiszen ekkor kezdődött az iparművészeti oktatás, textilrajzoló és modelltervező asszisztensek voltak az első tanulóink. Közülük került ki Csuba Anita öltözéktervező iparművész, és Gyarmati Adrienn, vagy a ruhaipari területen végzett Gera Angelika, akik néhány éve az iskolánk tanárai. Folyamatos fejlesztésekkel, bővítésekkel újabb és újabb szakirányok indultak be az iparművészeti képzésben: textilműves, díszlet- és jelmeztervező asszisztens, (tűzzománcozott dísztárgykészítő, grafikus). Tanulóink 5 éves képzésben részesültek: a 4. év végén érettségin, az 5. év végén pedig szakmai vizsgán adtak számot tudásukról.

Az elődintézmények közül a Tevan Andor Gimnázium és Szakközépiskola adta a legnagyobb tanulói és dolgozói létszámot a Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumhoz.

Békéscsabán 1964-ben indult el a nyomdászképzés a Rózsa Ferenc Gimnáziumban. Az elődintézmények közül a Tevan Andor Gimnázium és Szakközépiskola,- mely nyomdaipari szakközép- és szakmunkásképzőként jött létre-, 1978-ban lett önálló intézmény. Gyulai úti épületét 1980-ban vette birtokba. A könyvkötő képzés szakközépiskolai képzéssé alakult át, 1987 őszén elindult a gimnáziumi, majd 1994-ben a rendészeti gimnáziumi képzés. Ezzel kialakul a négy párhuzamos osztályból álló, érettségire felkészítő képzési rendszer. A tanulói létszám az iskola önálló élete alatti időben megduplázódott. A gimnáziumi osztályokban érettségizett tanulók többsége a felsőoktatási rendszerben folytatta tanulmányait. A nyomdaipari szakközépiskolából kikerült gépmesterek, kiadványszerkesztők az ország sok nyomdájába vitték el a képzés jó hírét.
Nyomdász tanítványaink a szakmai tanulmányi versenyek eredményes szereplői.

A 2005-ös összevonás után vette fel az intézmény Szent-Györgyi Albert nevét. A három iskolából összevont intézmény ezen a néven vált Békéscsabán egy közismert és sikeres középfokú oktatási intézménnyé. A 2007-ben átadott alkotóház modern épületében csendes, nyugodt légkörben alkotnak az iskola művészdiákjai.
A nyomdaipari és egészségügyi szakmában tanuló diákok modern eszközökön, tágas, világos gyakorlótermekben sajátíthatják el a legkorszerűbb szakismereteket.
A gimnáziumi osztályok tanulóit 10 féle fakultációs lehetőség és kétszer annyi szakkör segíti az érettségire és a tanulmányi versenyekre való készülésben. A sportolni vágyókat az iskola szomszédságában lévő, néhány éve épült, tágas tornaterem várja.

Az iskolához tartozó kollégium kiváló hagyományokkal rendelkezik a családias légkör és a jó tanulási körülmények megteremtésében.

2008. szeptemberétől az intézmény tagja és egyben székhelye is a Békéscsabai II. Számú Térségi Integrált Szakképző Központnak.