Kreatív ágazat – I. kreatív ipar

A kreatív terület azon szakképesítéseit fogja össze, amelyekhez kreativitás, kézügyesség és fantázia szükséges.

A kreatív ágazathoz tartozó képzések során olyan szakemberek lépnek a munkaerő piacra, akik érdekesebbé, színesebbé teszik világunkat, megmutatják szépségének teljes palettáját.

A képzés során a fiatalok megismerkednek a Ruha- és Textilipar technikáival. Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon jól felszerelt helyszínen megismerik a választott szakmairány hagyományos, kézi gyártás folyamatait, valamint a korszerű eszközpark segítségével sajátíthatják el a magas szintű gyártás-technológiai ismereteket. A felnőtté válás során meghatározóvá válik a sokoldalú, kreatív gondolkodás.

Divat-, jelmez- és díszlettervező (alkalmassági vizsga kötelező)

Kreatív ágazat – képző- és iparművészeti terület – 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul, amely a divat- és stílustervező, jelmeztervező asszisztens vagy díszlettervező asszisztens munkakörökhöz kapcsolódhat.

Választható szakmairányok: Divattervező, Jelmez- és díszlettervező.

A divat-, jelmez- és díszlettervező technikus vizuális műveltséggel, fejlett forma- és színérzékkel, rajzi-, festészeti-, művészeti- és öltözködési-, valamint bútortörténeti ismeretekkel rendelkezik, aki öltözék, színházi vagy filmes jelmez-kivitelezési tudással is rendelkezik, ért a díszlet-kivitelezés minden fázisához.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Önállóság, kreativitás, sokoldalúság, precizitás, jó kézügyesség, ötletgazdagság.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • öltözékeket, kiegészítőket tervez – szabadkézzel vagy számítógépes programmal –, kollekciót állít össze, ahhoz tartozó kivitelezési folyamatokat ismer, felügyel és dokumentál;
 • a díszlettervek pontos ismeretében irányítja a kivitelezés munkálatait, besegít a műhelyekben végzett munkafolyamatokba; forrásanyagot, információt gyűjt, koncepciót alakít ki;
 • elképzeléseit vizuálisan prezentálja – vázlat, divatrajz, jelmez- vagy díszletterv formájában szabadkézzel, plasztikus formában vagy számítógépes programmal;
 • a tervek alapján, a díszlettervező útmutatásával műszaki rajzokat és maketteket készít;
 • anyag- és szabászati ismeretekkel rendelkezik;
 • öltözékek, kollekciók bemutatásában vesz részt (divatfotó, divatfilm);
 • színpadi próbákon vagy filmforgatáson jegyzeteket készít a szükséges változtatásokról, alkalmazkodik a rendező, színészek elvárásaihoz;
 • színházi és filmes munkája során együttműködik közvetlen munkatársakkal, érvényesíti magas szintű tudását.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a divat, az öltözködés és rendelkezik az ehhez szükséges alkotó fantáziával. Szereti a színház, a drámairodalom, a film és a színészek világát, valamint szeret emberekkel együttműködve alkotó munkát végezni.

Kreatív ágazat – III. vizuális

A tanulók megismerkedhetnek tanulmányaik során a grafika, szöveg, animáció, álló- és mozgókép, könyv és csomagolóanyagok tervezésével és megvalósításával. A kreatív vizuális kultúra, művészetek jövőbeli, motivált, problémaérzékeny szakembereit fogják képezni. A képzés során megismerkednek a dekoráció, fotó, grafika, mozgókép és animáció készítéssel, modern informatikai háttérrel, szoftverekkel, ami a munkavégzés elengedhetetlen eszköze a XXI. században.

Ajánlott minden fiatalnak, aki szeret alkotni. Az alkotását viszont láthatja az élet minden területén. A kirakatokban, plakátokon, boltok polcain, padlóján, az autókon, interneten, moziban és bárhova is nézünk, biztosan találunk valami szépet és megnyer t, ami felvidítja az embereket és jobbá teszi a világot. Erre lesz lehetősége minden végzett fiatal technikusnak és szakmunkásnak. Az iskolai és duális képzéssel megszerzi azokat az ismereteket, amikhez neki már csak a saját kreativitását kell hozzátenni.

Fotográfus (alkalmassági vizsga kötelező)

Kreatív ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

Választható szakmairányok: Művészeti fotográfus szakmairány, Kreatív fotográfus szakmairány. A fotográfus kreativitásra épülő, széles körben használható, változatos szakma. Magában foglalja a fényképezés, a labormunka, a számítástechnika, videófelvétel-készítés területét. Széles körű alapismeretekkel rendelkezik, amelynek révén nem csak a szolgáltatás valamennyi területén, hanem a művészi pályán is sikeres lesz. Széles körű műszaki és technikai, esztétikai és művészeti ismeretekkel rendelkezik.

A kreatív fotográfus, megrendelői kör vagy egyéni, kreatív meglátásai alapján készít fotó alapú látványanyagokat. A művészeti fotográfus esztétikai és művészeti ismeretekkel rendelkezik, aki a médián és egyéb csatornákon keresztül a társadalom tájékoztatásán kívül, annak vizuális gondolkodását, esztétikai értékítéletét is befolyásolja, formálja, fejleszti.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Kreativitás, ötletgazdagság, önállóság, szervezőképesség, kapcsolatteremtő képesség, precizitás, térlátás.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • biztosítja a fényképezéshez szükséges eszközöket (gépvázak, objektívek, kiegészítők);
 • kreatív sorozatokat készít, valamint személy-, tárgy-, termék- és reklám felvételeket műteremben és külső helyszíneken;
 • üzleti, kiadói, divat, ingatlan, turisztikai, légi felvételeket készít;
 • portfóliót fényképez egyedi rendelésre;
 • eseményeket rögzít, rendezvényeket dokumentál;
 • kidolgoz hagyományos filmre készített felvételeket;
 • fotóalbumot, fotókönyvet készít;
 • digitális adathordozón lévő képeket retusál, nyomtat;
 • nyomdai előkészítést végez;
 • marketing céllal használja az online felületeket, közösségi médiákat.

Ajánlott minden, változatosságot kereső fiatal számára, aki kreatív ötletekkel, képi gondolkozással szeretne alkotni.

Grafikus (alkalmassági vizsga kötelező)

Kreatív ágazat – képző – és iparművészet terület – 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A grafikus tervez stúdiókban, reklámügynökségeknél, könyv- és lapkiadóknál vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. Munkája során vezet tervez mellett a grafikai tervezési folyamatban különböző szakmairányú tevékenységeket és kisebb önálló tervezési munkát végez. A grafikus olyan vizuális és rajzi kultúrával rendelkező kreatív szakember, aki a grafika különböző szakterületein önálló véleményalkotásra, esztétikai és szakmai feladatok igényes megoldására alkalmas.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Kreativitás, kézügyesség, önállóság, precizitás, jó kommunikációs készség, együttműködési készség, szervezési készség, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • jellemzően önálló vállalkozási formában vagy társas vállalkozásokban vállal munkát;
 • fontos személyes tulajdonsága az együttműködési készség, a tervez és kivitelez munkától függően sokféle megrendelővel és társszakma képviselőivel dolgozik együtt;
 • tevékenységéből fakadóan aktív alakítója közvetlen és tágabb vizuális környezetének;
 • tervez munkájában össze tudja hangolni az esztétikai igényeket a megrendel üzleti céljaival.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a kreatív alkotómunkát, ugyanakkor aktívan részt szeretne venni napjaink környezetkultúrájának alakításában, alkotó emberként kíván együtt dolgozni az üzleti világ, a vállalkozói szféra szereplőivel. Ez a szakma a kreatív ipar sok más területével is kapcsolatban áll, az internet, a mozgóképgyártás, a nyomdaipar, a média területei mind nyitva állnak a további fejlődés számára. Tudása alapján alkalmas tanulmányai folytatására a különböző rokon szakterületeken, valamint lehetősége nyílik továbbtanulásra a művészeti egyetemeken.