DÖK


Iratkezelési szabályzat PDF Nyomtatás E-mail
Iratkezelési szabályzat az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos adminisztrációról innen elérhető.
 
Együttműködési megállapodás PDF Nyomtatás E-mail
Aki közösségi szolgálatot szeretne teljesíteni a nyár folyamán olyan szervezettel, akikkel még nincs az iskolánknak szerződése, azoknak INNEN letölthető az együttműködési megállapodás. A kitöltött, külső szervezettel aláírt szerződéseket 2 példányban, valamely ügyeleti napon kell aláíratni az iskolavezetéssel.
 
Tájékoztató a közösségi szolgálatról PDF Nyomtatás E-mail

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

 
A Nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében „az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása”. A közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni, tehát a 2012/13 tanévtől 9. évfolyamba lépő tanulóknak az elkövetkezendő években tanítási időn kívül összesen 50 órában kell anyagi érdektől független, szervezett keretek között folytatott, egyéni vagy csoportos, a közösség javát szolgáló tevékenységet végezni.
Ennek területei a következők lehetnek: egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelemi, katasztrófavédelmi tevékenység.
A közösségi szolgálat célja a diákok személyes és szociális kompetenciáinak fejlesztése, felelősségérzésük erősítése, csapatmunkára való felkészítésük. Emellett segíti a másság elfogadását, a tudatos tervezés-szervezés és önértékelés megvalósítását.


Fontosnak tartjuk, hogy a diákok időben – lehetőleg már 9. osztályban – elkezdjék a munkát.
Tanítási napon napi 2 óra, tanítási napon kívül napi 3 óra számolható el, 16 év fölött 4,5 óra (az utazás nem számít bele az elvégzett munkába).
A heti óraszám tanítási időben nem haladhatja meg a 6, tanítási időn kívül a heti 12 órát.

A közösségi szolgálat teljesítéséhez szükséges dokumentumok:
•    jelentkezési lap, amely tartalmazza a szülő beleegyező nyilatkozatát,
•    a külső szervezetekkel az iskola együttműködési megállapodást köt,
•    a tanuló a közösségi szolgálatról naplót vezet, amelyet a külső szervezet (ahol a tanuló a közösségi szolgálatot
      teljesíti, ha van ilyen) és az osztályfőnök is aláír,
•    a közösségi szolgálat elvégzéséről az iskola igazolást állít ki két példányban, amelyekből
      egy a tanulónál és egy az intézményben marad,
•    a közösségi szolgálat elvégzése a naplóban, a bizonyítványban és a törzslapon is rögzítésre kerül.
 
A közösségi szolgálat megszervezése elsősorban az iskola feladata, ezért minden tanévben felkínálunk választható lehetőségeket tanulóinak, de fogadó szervezetről a szülők is gondoskodhatnak, ez esetben is szükséges az együttműködési megállapodás megkötése. A külső szervezetekkel a kijelölt pedagógusok (általában az osztályfőnökök) tartják a kapcsolatot.
Az 50 óra több területen is elvégezhető, de figyelembe kell venni, hogy egy-egy területre elegendő idő jusson.

Miután a közösségi szolgálat tanórai keretek között nem, csak „szabadidőben” végezhető, és ilyen indokkal a diák nem menthető fel a másnapi számonkérések alól, célszerű a péntek délutánokat, hétvégéket, szüneteket igénybe venni erre a tevékenységre.
A közösségi szolgálattal kapcsolatos információk megtalálhatók a kozossegi.ofi.hu oldalon

Békéscsaba, 2013. május 21.
 
 
                                Tálas Csaba
                                     igazgató
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Következő > Utolsó >>

9. oldal / 9

Elérhetőség

Név: BSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma
Cím, levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57.
E-mail: szentgyorgyibcsaba@gmail.com
Telefonszámok:
(66) 323-022
(66) 323-143
Fax:
(66) 321-346
RocketTheme Joomla Templates