DÖK


Csengetési rend PDF Nyomtatás E-mail
 óra Becsengetés Kicsengetés
 0. 7.00 7.45
 1. 7.50 8.35
 2. 8.45 9.30
 3. 9.40 10.25
 4. 10.35 11.20
 5. 11.30 12.15
 6. 12.30 13.15
 7. 13.25 14.10
 8. 14.20 15.05

 
Közösségi szolgálat PDF Nyomtatás E-mail
2016-tól az érettségi megkezdésének a feltétele az 50 órás közösségi szolgálat teljesítése. Iskolánk az alábbi intézményekkel kötött eddig együttműködési megállapodást az iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) lebonyolításáról.
Lehet ezek közül választani, vagy igény szerint bővíteni is tudjuk a kínálatot újabb intézményekkel.
Bővebben...
 
Iratkezelési szabályzat PDF Nyomtatás E-mail
Iratkezelési szabályzat az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos adminisztrációról innen elérhető.
 
Együttműködési megállapodás PDF Nyomtatás E-mail
Aki közösségi szolgálatot szeretne teljesíteni a nyár folyamán olyan szervezettel, akikkel még nincs az iskolánknak szerződése, azoknak INNEN letölthető az együttműködési megállapodás. A kitöltött, külső szervezettel aláírt szerződéseket 2 példányban, valamely ügyeleti napon kell aláíratni az iskolavezetéssel.
 
Tájékoztató a közösségi szolgálatról PDF Nyomtatás E-mail

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

 
A Nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében „az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása”. A közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni, tehát a 2012/13 tanévtől 9. évfolyamba lépő tanulóknak az elkövetkezendő években tanítási időn kívül összesen 50 órában kell anyagi érdektől független, szervezett keretek között folytatott, egyéni vagy csoportos, a közösség javát szolgáló tevékenységet végezni.
Ennek területei a következők lehetnek: egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelemi, katasztrófavédelmi tevékenység.
A közösségi szolgálat célja a diákok személyes és szociális kompetenciáinak fejlesztése, felelősségérzésük erősítése, csapatmunkára való felkészítésük. Emellett segíti a másság elfogadását, a tudatos tervezés-szervezés és önértékelés megvalósítását.


Fontosnak tartjuk, hogy a diákok időben – lehetőleg már 9. osztályban – elkezdjék a munkát.
Tanítási napon napi 2 óra, tanítási napon kívül napi 3 óra számolható el, 16 év fölött 4,5 óra (az utazás nem számít bele az elvégzett munkába).
A heti óraszám tanítási időben nem haladhatja meg a 6, tanítási időn kívül a heti 12 órát.

A közösségi szolgálat teljesítéséhez szükséges dokumentumok:
•    jelentkezési lap, amely tartalmazza a szülő beleegyező nyilatkozatát,
•    a külső szervezetekkel az iskola együttműködési megállapodást köt,
•    a tanuló a közösségi szolgálatról naplót vezet, amelyet a külső szervezet (ahol a tanuló a közösségi szolgálatot
      teljesíti, ha van ilyen) és az osztályfőnök is aláír,
•    a közösségi szolgálat elvégzéséről az iskola igazolást állít ki két példányban, amelyekből
      egy a tanulónál és egy az intézményben marad,
•    a közösségi szolgálat elvégzése a naplóban, a bizonyítványban és a törzslapon is rögzítésre kerül.
 
A közösségi szolgálat megszervezése elsősorban az iskola feladata, ezért minden tanévben felkínálunk választható lehetőségeket tanulóinak, de fogadó szervezetről a szülők is gondoskodhatnak, ez esetben is szükséges az együttműködési megállapodás megkötése. A külső szervezetekkel a kijelölt pedagógusok (általában az osztályfőnökök) tartják a kapcsolatot.
Az 50 óra több területen is elvégezhető, de figyelembe kell venni, hogy egy-egy területre elegendő idő jusson.

Miután a közösségi szolgálat tanórai keretek között nem, csak „szabadidőben” végezhető, és ilyen indokkal a diák nem menthető fel a másnapi számonkérések alól, célszerű a péntek délutánokat, hétvégéket, szüneteket igénybe venni erre a tevékenységre.
A közösségi szolgálattal kapcsolatos információk megtalálhatók a kozossegi.ofi.hu oldalon

Békéscsaba, 2013. május 21.
 
 
                                Tálas Csaba
                                     igazgató
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Következő > Utolsó >>

9. oldal / 9

Elérhetőség

Név: BSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma
Cím, levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57.
E-mail: szentgyorgyibcsaba@gmail.com
Telefonszámok:
(66) 323-022
(66) 323-143
Fax:
(66) 321-346
RocketTheme Joomla Templates