Spec. informatika

12.  évfolyam Speciális informatika gyakorlat tantárgy  heti 1 óra                               

 

1.1.   A tantárgy tanításának célja

A tanulók gyakorolják az elméletben elsajátított speciális számítástechnikai és híradástechnikai ismereteiket. Gyakorolják a szövegszerkesztést és táblázatkezelést.

 

1.2.   Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

Nincs

 

1.3.   Témakörök

 

1.3.1.      Számítógép használatának gyakorlása                                                              

A monitorok típusai, csoportosítása, jellemzői.

A monitor előtti munkavégzés hátrányai.

A védőszemüveg típusai, alkalmazásuk és kifejtett hatásmechanizmusuk.

Az ülőmunka okozta betegségek és kialakulásuk megelőzése érdekében milyen megoldásokat lehet alkalmazni, különös tekintettel a derék és hátfájdalmak megelőzés érdekében alkalmazott aktív ülésre.

A klaviatúrán található jelölések funkcióinak megismertetése.

Az egér praktikus kezelésének ismertetése, gyakoroltatása.

Az oktatásban alkalmazott számítógépek megismerése, üzembe helyezése.

Az iskolai hálózat használatának megkezdése, hálózati regisztráció.

A távoktatási felületek megismerése, elérésük és használatuk begyakorlása.

A hálózathoz való csatlakozás engedélyeztetésének folyamata.

Írott szöveg szerkesztésével, táblázatkezeléssel kapcsolatos gyakorlati feladatok megoldása.

 

1.3.2.      Híradástechnikai ismeretek gyakorlása                                                          

Adattovábbítás-forgalmazás vezetékes eszközön és rádió segítségével, eszközök kezelése, alkalmazása.

A telefonközpont és fax készülék használatának gyakorlása szituációs helyzetekben.

A kombinált készülékek által kínált lehetőségek megismertetése és gyakoroltatása.

Rádiókészülék kezelőszerveinek megismerése és használatának gyakorlása. Sávkiválasztása és beállítása.

Rádióforgalmazás gyakorlása szituációs feladatok felhasználásával.

Hívásfajták gyakorlása.

 

1.3.3.      Szövegszerkesztési és táblázatkezelési ismeretek gyakorlása                    

Szövegszerkesztési alapismeretek rendszerezése.

A rendészeti iratok készítéséhez szükséges szövegbeviteli sajátosságok, technikák, helyesírási tudnivalók elsajátítása.

Alapvető rendészeti iratok készítése: tartalmi és formai elemek elsajátítása. Szolgálati jegy, jelentés, feljelentés formázása.

Hivatalos irat készítése gyakorlatban 4-5 megadott tartalmi útmutatás alapján. Hivatalos szókincs gyakorlása, helyesírási követelményeknek való megfelelés. Hivatalos irat tartalmi és formai követelményei: az irat részegységeinek (fejléc, dátum, címzett, tárgy stb.), bekezdéseknek, kiemeléseknek, mellékleteknek a megfelelő használata.

Szöveges dokumentumban táblázat létrehozása, táblázatok szerkesztése (sorok, oszlopok, cellák beszúrása, törlése).

Kördokumentum készítése.

Grafikus objektumok szövegbe illesztése.

Táblázatkezelő program használata.

Grafikus objektum beillesztése a táblázatba.

 

1.4.   A képzés javasolt helyszíne (ajánlás):Tanterem, Számítógép terem

 

1.5.   A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Elérhetőség

Név: BSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma
Cím, levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57.
E-mail: szentgyorgyibcsaba@gmail.com
Telefonszámok:
(66) 323-022
(66) 323-143
Fax:
(66) 321-346
RocketTheme Joomla Templates