Rendészeti szakgimnázium 2016/17
Rendészeti szakgimnázium PDF Nyomtatás E-mail
Rendészeti szakközépiskolai képzés

A 2016/17-es tanévtől az elnevezés: szakgimnázium

felvételi kód: 801

Iskolánk jogelődjében, a Tevan Andor Középiskolában 1994-ben indítottuk el gimnazista tanulók számára, fakultációs rendszerben a rendészeti pályákra előkészítő képzésünket. Az első két évben emelt óraszámban tanítottunk angol nyelvet, informatikát és a heti három testnevelés óra mellett még két önvédelem órát is tartottunk. A tanulók a harmadik és negyedik évben választhatták a belügyi rendészeti ismeretek tantárgyat, amiből érettségi vizsgát is tehettek. A fakultációs rendszer lényeges eleme az volt, hogy azok a tanulók, akik rájöttek arra, hogy mégsem a rendészeti pályák közül szeretnének majd élethivatást választani, azok tanulhattak más tárgyakat a belügyi rendészeti ismeretek helyett. Ez a képzési forma iskolánkban folyamatosan megmaradt, a Szent-Györgyi Középiskola létrejötte után is folytatódott a képzés. Ebben a tanévben már csak a 12. évfolyamon van ilyen osztályunk (a12. C és 12. D1), mert a 2013/14-es tanévben elindultak azok a szakközépiskolai osztályok, amelyekben visszatértek az első évtől a szakmai tárgyak és a nyári gyakorlatok is. Az első évben elindult rendészeti szakközépiskolás osztályok tanulói ebben az évben a 11. évfolyamon vannak. Tanulmányaikat a „2. 94.5. Kerettanterv a XXXVIII. Rendészeti ágazati képzés 22. közszolgálat" szerint végzik.

A tanulók a 9. évfolyamon 35 óra (1 hét), a 10. évfolyamon 70 óra (két hét), a 11. évfolyamon 105 óra (3 hét) nyári gyakorlatot teljesítenek. A nyári gyakorlat része a fizikai állapotfelmérés is, melynek ponttáblázata elérhető itt.

 Ezekben az osztályokban is a 12. év végén öt tárgyból tesznek érettségi vizsgát a tanulók: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol nyelv és ötödik tantárgyként a szakmai tantárgyból. Ha a tanuló olyan területen kíván továbbtanulni érettségi után, ahol más tárgyakból számítják a felvételi pontokat, akkor hatodik és további tárgyként más közismereti tárgyakat (biológia, földrajz, kémia, fizika, testnevelés, informatika, stb) is választhat. A 9-12. évfolyamon 1254 órás képzésben vesznek részt, ez a tanuló választása alapján további 136 órával növelhető, így összesen 1390 órás a képzés.

Ebben a képzési típusban tanul iskolánk 9. A, 9. B, 9. C1, 10.A, 10.B, 10. C1, 11. C és 11. D1 osztálya.

A 12. évfolyam végén szakmai tantárgyból kötelező érettségi vizsgát tenni. Ez a vizsga rendészeti ügykezelő végzettséget ad. Ezzel betölthető munkakörök: személy- és vagyonőr, testőr, magánnyomozó, biztonsági őr, közterület felügyelő, portás, teremőr. A szakgimnáziumi érettségi bizonyítvánnyal egy év alatt lehet megszerezni a rendőr-tiszthelyettes végzettséget.

A szakgimnáziumban szerzett érettségi bizonyítványukkal felsőoktatási intézményekbe is jelentkezhetnek. Szakirányú továbbtanulási lehetőségük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

A Szent-Györgyibe jelentkező tanulók számára a kerettanterv szerint nincs felvételi vizsga, felvételük az általános iskolai eredmények alapján történik. A békéscsabai és a közeli településeken élő tanulók naponta bejárók, a távolabb lakók az iskola mellett lévő kollégiumban lakhatnak. A kollégium fiúkat és lányokat is fogad. A kollégium, mint mindegyik másik kollégium is ingyenesen biztosítja a lakhatási feltételeket, de a napi háromszori étkezést igénybe kell venni. Étkezési díjra jogosító kedvezményeket érvényesíteni lehet.
 


Elérhetőség

Név: BSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma
Cím, levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57.
E-mail: szentgyorgyibcsaba@gmail.com
Telefonszámok:
(66) 323-022
(66) 323-143
Fax:
(66) 321-346
RocketTheme Joomla Templates