Idegen nyelv

1.      Idegen nyelv I. tantárgy                                                                                             54 óra

 

1.1.   A tantárgy tanításának célja

A tanulók idegen nyelven sajátítsák el az okmányokkal, az utazással, útbaigazítással, segítségnyújtással, valamint a rendőri intézkedésekkel kapcsolatos alapvető szakmai kifejezéseket.

 

1.2.   Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

Nincs

 

1.3.   Témakörök      

 

1.3.1.      Okmányokkal kapcsolatos ismeretek                                                  18 óra

Legfontosabb okmányok megnevezései (személyi igazolvány, lakcímkártya, útlevél, vezetői engedély, forgalmi engedély, TAJ kártya, adókártya).

Személyi adatok, a rendőri munkához szükséges adatok megnevezése. Bemutatkozási, bemutatási szituációk gyakorlása.

Évszámok olvasása, dátum, időpont meghatározásának kifejezései.

Hónapok, napok, napszakok megnevezése.

Gépjárművek iratai: vezetői engedélyben, forgalmi engedélyben szereplő legfontosabb adatok.

Az okmányellenőrzés általános kifejezései.

Személy- és tárgyleírás.

 

1.3.2.      Utazás, útbaigazítás, segítségnyújtás                                                     18 óra

Közlekedés, utazás.

A közlekedési eszközök megnevezése, az egyes közlekedési eszközök megállóhelyének megnevezése.

Tömegközlekedési eszközök.

Jegyrendelés, jegyváltás, jegyek, bérletek fajtái.

Városi közlekedés alapvető kifejezései.

Földrajzi helyek, kontinensek, országok, nemzetiségek megnevezése.

Pénznemek.

Felvilágosítás, információ kérése és adása, az ehhez szükséges kifejezések. Segítségnyújtás, orvosi ellátás.

Segítségnyújtáshoz szükséges alapvető kérdések, kifejezések: mentők, tűzoltóság értesítése.

 

1.3.3.      Rendőri intézkedések alapvető kifejezései                                          18 óra

Rendőri intézkedésekhez szükséges alapvető utasítások.

Igazoltatás általános kifejezései, okmányellenőrzés, utasítások.

Az egyes intézkedésekhez szükséges idegen nyelvi fordulatok.

Gépjármű ellenőrzés.

Intézkedés közlekedési baleset, szabálysértés, bűncselekmény helyszínén. Panasz, bejelentés felvétele, ezzel kapcsolatos kifejezések.

Időjárás és útviszonyok.

Veszélyhelyzetre való figyelemfelhívás, azzal kapcsolatos intézkedés.

Intézkedés garázda személyekkel szemben.

 

2.      Idegen nyelvi gyakorlat tantárgy                                                                              54 óra

 

2.1.   A tantárgy tanításának célja

A tanulók idegen nyelven szituációkban gyakorolják az okmányokkal, az utazással, útbaigazítással, segítségnyújtással, valamint a rendőri intézkedésekkel kapcsolatos szakmai kifejezéseket.

 

2.2.   Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

Nincs

 

2.3.   Témakörök                  

 

2.3.1.      Okmányok ellenőrzésének gyakorlása                                                           

A tanult lexikai és nyelvtani ismeretek fejlesztése, rendvédelmi szókincs bővítése. A tanult kifejezések gyakorlatban történő alkalmazása.

Okmányok ellenőrzése, okmányok nevei, személyi okmányok személyi igazolvány, útlevél, az ezekben szereplő adatok megnevezése.

Gépjárművek iratainak elkérése.

Az okmányellenőrzés általános kifejezései.

Okmányokkal kapcsolatos probléma közlése.

Az intézkedéshez szükséges kifejezések problémás iratok esetén: figyelmeztetés, helyszíni bírság kiszabása, feljelentés illetve előállítás közlése.

Személy és tárgyleírás. Testrészek, ruházati tárgyak megnevezése.

A személyleírás kifejezései. Tárgyleírás: szín, anyag, forma, méret.

Személyleírás gyakorlása képek, autentikus anyagok alapján.

Eltűnt személy, tárgy bejelentése, a bejelentés hallás utáni megértése, arról rövid feljegyzés készítése.

 

2.3.2.      Útbaigazítás, segítségnyújtás gyakorlása                                                        

A közlekedési eszközök megnevezésének és az egyes közlekedési eszközök megállóhelye megnevezésének gyakorlása szituációkban.

Intézkedés tömegközlekedési eszközökön és jegyváltás szerepjátékkal történő bemutatása.

Útbaigazítás gyakorlása a városi közlekedés alapvető kifejezéseivel. Felvilágosítás, információ kérése és adása, illetve az ehhez szükséges kifejezések gyakorlása szituációs feladatokkal.

Gyakran keresett középületekkel, hivatalokkal, követségekkel kapcsolatos útbaigazítások és információ-adások szituációkban.

Személyek épületekbe történő ki- és beléptetése során használt kifejezések gyakorlása.

Segítségnyújtás, orvosi ellátás kifejezéseinek gyakorlása.

Segítségnyújtáshoz szükséges alapvető kérdések a mentők, tűzoltóság értesítése érdekében.

2.3.3.      Intézkedésekkel kapcsolatos kifejezések gyakorlása6 óra

Személy-, és gépjármű ellenőrzés.

Személyek és gépjárművek ki- és beléptetésével kapcsolatos kifejezések szituációkban történő gyakorlása.

Gépjárművek műszaki állapotának ellenőrzése.

Rendőri intézkedések kisebb közlekedési szabálysértések esetén.

Forgalmi dugó, az intézkedésekhez szükséges szókincs ismétlése, bővítése. Személy- és tárgyleírás gyakorlása.

Intézkedés gépjárműlopás, feltörés esetén, bejelentés felvétele, a témához kapcsolódó nyelvtani anyag ismétlése, gyakorlása, bővítése.

Szituációs gyakorlatok.

Szövegértési feladatok megoldása, a tanult lexikai és nyelvtani ismeretek fejlesztése, rendvédelmi szókincs bővítése.

A tanult kifejezések gyakorlatban történő alkalmazása.

 

2.4.   A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) Tanterem

Elérhetőség

Név: BSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma
Cím, levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57.
E-mail: szentgyorgyibcsaba@gmail.com
Telefonszámok:
(66) 323-022
(66) 323-143
Fax:
(66) 321-346
RocketTheme Joomla Templates