Békéscsaba kiváló pedagógusa PDF Nyomtatás E-mail
A városi pedagógusnapon Békéscsaba Kiváló Pedagógusa kitüntetést adott át  Tálas Csabának, a Békéscsabai SZC Szent-Györgyi Albert, Szakgimnáziuma és Kollégiuma igazgatójának  Szarvas Péter polgármester és Kiss Tibor alpolgármester.

Rövid méltatás: A matematika érdekes és korszerű tanításának segítésében, a matematika tanárok továbbképzésében nyújtott kiemelkedő munkájáért, iskolaépítő, fejlesztő tevékenységéért. Békéscsaba városáért végzett önzetlen munkájáért. A jövő generációjának nevelésében végzett példamutató munkájáért.


Szakmai tevékenység, szakmai életút bemutatása

Tálas József Csaba matematika-fizika-számítástechnika szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett 1985-ben Szegeden a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán. 
Édesapja (Tálas József) köztiszteletben álló biológia kémia szakos középiskolai tanár volt. Édesapja példáját követve lett középiskolai tanár annak ellenére, hogy többen próbálták rábeszélni arra, hogy  jobban kereső foglalkozást is választhatna, mint a tanári pálya.
Középiskolásként matematikából az országos középiskolai tanulmányi versenyen két alkalommal jutott az első tíz közé. Rendszeresen küldött be megoldásokat a KÖMAL (Középiskolai Matematika Lapok) kitűzött feladataira. A folyóirat a legjobb megoldásokat közli, két alkalommal is bekerült a legjobb megoldásokat adók közé. Számára már ekkor is sokat jelentett, ha társai számára is érthetően elmagyarázhatta a bonyolult feladatok megoldásait.
Egyetemi tanulmányai befejezése után is folyamatosan képezte magát önállóan és szervezett keretek között is. Részt vett a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karának intenzív tanártovábbképzésén matematikából. Szakdolgozatának címe: Szemléletes matematikaoktatás: Fraktálok, a törtdimenziók geometriája, 1994.

      Közoktatási vezető pedagógus szakvizsgát tett 2000-ben..
Pályázati referens végzettséget szerzett 2004-ben (Európai Oktatásszervező Bt.). projektmenedzseri végzettséget 2015-ben (TopSec Informatikai és Oktatási Kft.).
Közép- és emelt szintű érettségi vizsgáztatásra felkészítést matematikából továbbképzést teljesített  2005-ben.
2015-ben sikeres vizsgát tett az „Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a PSZE-hez és a PÉM-hez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátására” című pedagógus-továbbképzési programon.
Szintén 2015-ben végezte el a „Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre” és a „Tanfelügyeleti szakértők felkészítése pedagógiai-szakmai ellenőrzésre” képzéseket.


Munkahelyek
Tanári pályáját a békéscsabai Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnáziumban kezdte (1985. 08. 01 – 1987. 07. 31.), majd a békéscsabai Tevan Andor Gimnázium és Nyomdaipari Szakközépiskolában folytatta (1987. 08. 01 – 2005. 07. 31.) .
2005-ben három iskola összevonásával létrejött Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban dolgozik. Jelenleg az iskola hivatalos neve: Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma.

Tálas József Csaba pedagógusi életpályáját mindvégig a jelenlegi munkahelyén gyakorolta. Tanárként dolgozott: 1987-1991-ig.   
Tanárként és a természettudományi munkaközösség vezetője  megbízással 1988-1991-ig.
Általános igazgatóhelyettesként 1991-2002-ig.
Igazgató 2002. szeptemberétől   (a többször is átszervezett intézményben)
Igazgatóként dolgozik:
Tevan Andor Gimnázium és Nyomdaipari Szakközépiskola 2002-2005 .
Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2005- 2012.   
Békéscsabai Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (KLIK fenntartásban) 2013.01.01 – 2015.06.30.
Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Kollégiuma (2015. 06. 01.-2016. 06. 30 Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában) Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma  2016. 07. 01 – től

Szakmai tevékenységek

Érettségi elnöki teendőket  lát el 1989 óta.
A Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Karának Pénzügyi szakán felvételi vizsgákon matematikából vizsgáztatói feladatokat látott el 1994 és 2005 között.
Társszerzője a „Feladatbank: Halmazok és aritmetika” c. feladatgyűjtemény­nek, melyet a matematikatanárok Békés Megye Képviselőtestülete Pedagógiai Intézete jelentetett meg. 1
Három előadásból álló továbbképzést tartott a megye matematika szakos tanárainak a 
Szemléletes matematikaoktatás: Fraktálok, a törtdimenziók geometriája címmel 1994-ben. Ezt az előadást a Bolyai János Matematikai Társulat az országos Rátz László Matematikai Vándorgyűlésen szakmai programjai közé emelte 1995-ben.
A Matematika Tanítása c. folyóiratban „Húrcsokrok az egységsugarú körben” címmel jelent meg közös cikke Uhrin Jánossal 1995-ben. (megtalálható: III. évf./ 4. szám 10. old.)
Az ABACUS című folyóirat fizika rovatának társszerkesztője volt 1996 és 1998 között.
Két kolléganő számítástechnika szakdolgozatának konzulensi munkáját látta el 1998-ban.
Az OKÉV megbízásából mérőbiztosként részt vett a gimnáziumi tanulók matematika érettségi dolgozatainak felüljavításában és értékelésében 2001-ben.
2005-től rendszeresen vesz részt emelt szintű matematika érettségi vizsgákon elnökként vagy bizottsági tagként.
Szakértőként dolgozott 2013-ban a „Menedzsment típusú vezetés kompetenciáinak meghatározása” című elemző DACUM műhelymunkában.
Társszerzője a „Fizika az Abacusban” c. könyvnek, melyet a METEGYE Alapítvány  jelentetett meg 2015-ben.
Egyéb tevékenységek
Szakmai tevékenysége elsősorban a matematika tantárgy tanításához, a matematika tantárgyat tanító kollégák munkájának segítéséhez, továbbképzéséhez kapcsolódik. Emellett társadalmi-közéleti tevékenysége is sokoldalú és kiemelkedő:
A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Oktatási Bizottságának tagja 
A „Tevan Andor Iskoláért és Nyomdászképzésért” alapítvány kuratóriumának elnöke
2003 májusától a Békéscsabai Előre Úszóklub elnökségének tagja
2014 februárjától a Békés Megye 1. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság Elnökhelyettese.

Tálas Csaba a felsoroltak mellett felkészült, humánus, kreatív, a nevelőtestület, a szülői és diákközösség számára elfogadott és hiteles vezetője iskolánknak, melyet négy egymást követő igazgató pályázatának támogatása is bizonyít.
Iskolánk négy szakmacsoportban folytat képzést, ezért sok különböző érdek és igény jelenik meg, melyeket kellő türelemmel és megértéssel egyeztet. Iskolaépítő tevékenysége mellett kiemelkedő a matematika tanításában nyújtott szakmai segítsége.
Rövid méltatás: A matematika érdekes és korszerű tanításának segítésében, a matematika tanárok továbbképzésében nyújtott kiemelkedő munkájáért, iskolaépítő, fejlesztő tevékenységéért. Békéscsaba városáért végzett önzetlen munkájáért. A jövő generációjának nevelésében végzett példamutató munkájáért.
 

Elérhetőség

Név: BSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma
Cím, levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57.
E-mail: szentgyorgyibcsaba@gmail.com
Telefonszámok:
(66) 323-022
(66) 323-143
Fax:
(66) 321-346
RocketTheme Joomla Templates